Tag-arkiv: Aftenskolernes Pris

ballroom-fitness

Fokus på folkeoplysningen

Aftenskolernes pris 2014

Af Søren Peter Hansen, formand for Folkeoplysningssamvirket i Aarhus – og direktør for Folkeligt Oplysnings Forbund i Aarhus

Aftenskolernes Pris har først og fremmest til formål at rette fokus på folkeoplysningen, dens rolle og betydning her og nu. Og dermed tillige udbrede kendskabet til aftenskolernes folkeoplysende virksomhed.

Den folkeoplysende virksomhed i aftenskolerne spænder konkret over et bredt udbud af undervisning, foredrag og oplevelser med hovedvægten på den almene folkeoplysning inden for sprog, musik, kreative fag og bevægelsesfag samt de senere år handicapundervisning.

Den folkeoplysende virksomhed ønsker kort sagt at bibringe indsigt, viden og livskvalitet via samvær, nærvær og ligeværd.
Det betyder med andre ord, at den folkeoplysende virksomheds overordnede opgave er at pejle os frem til nogle værdier, vi kan leve på eller for.

Aftenskolerne har historisk været og er stadig den dag i dag det vigtigste undervisningstilbud uden for det formelle uddannelsessystem.

For mange voksne er det også det eneste tilbud, der findes lokalt, og aftenskolerne har vist en enestående evne til hurtigt at kunne tilpasse sige nye undervisningsbehov.

Aftenskolerne er ganske vist af meget forskellige størrelse, men de drives alle af en bestyrelse og en ansat leder samt en række undervisere, der har det til fælles, at de alle ønsker at give et kvalificeret kursustilbud til alle i den danske befolkning.

Uanset om deltagerne så er ressourcestærke eller ressourcesvage, om de har en lang videregående uddannelse eller er kortuddannede, kan de få indfriet behovet for indsigt, viden og oplevelser samt for at indgå i sociale fællesskaber.

Derfor er undervisningen på aftenskolerne stadig utrolig populær. Op imod 1 million deltager hvert år i denne form for ikke-formel læring, og dermed må det siges at være en vigtig institution i det danske samfund.
En institution, der primært drives frem og fornys af lyst og engagement og af mange ildsjæle.

Den folkeoplysende virksomhed har mod på og evne til at favne flere og flere sider af menneskelivet. Og der er som bekendt forskel på at leve af noget og for noget. Lige så afgørende en forskel, som der er på tænkningen hos en Karl Marx og en Søren Kierkegaard. Den første sætter den samfundsmæssige nødvendighed i fokus. Den sidste har blikket rettet mod menneskets åndelige og eksistentielle dimension – og er det folkeoplysningen lever for.