Billede af forelæsningssal med unge studerende

Kampen mod drengevidenskabelighed

Vores evne til at bruge akademikeres viden til fælles selvrefleksion er truet.

For hvis det eneste, der i dag tæller, er publicering af resultater i det ’rette’ forum, så bliver den enkelte akademiker kort sagt reduceret til en ekspert på et meget begrænset område frem for en engageret deltager i den brede folkelige samfundsdebat.

I folkeoplysningens navn afholdes der årligt tusindvis af foredrag med akademiske foredragsholdere, er disse folkelige foredrag ikke en gyldig del af arbejdet som akademiker?

Problemet er i dag, at man ikke måler på publikumsefterspørgslen.

Man bruger i stedet for den akademiske pointskala, og der tæller et folkeoplysende foredrag ikke.

Pointskalaen gør også, at flere akademikeres ambitiøse værker skrumper gevaldigt ind.

Frem for at skrive et større gennemarbejdet værk er det en pointmæssig fordel, der tillige giver snæver akademisk anerkendelse, at opdele sit arbejde i mindre artikler og publicere dem i snævre videnskabelige tidsskrifter.

Nu skal der ikke herske nogen tvivl om, at det kan have værdi for forskningen, at forskere deler deres viden med andre forskere ude i verden. Og det skal man endelig blive ved med.

Men de seneste års udvikling er uheldig. For den har bevirket, at fokus er flyttet fra den brede folkelige formidling til fordel for om man kan få publiceret et enkelt resultat i et videnskabeligt tidsskrift.

Den folkelige formidling konkurrerer med andre ord med forskningen og undervisningen. Og da formidlingen ikke er normeret, ikke giver et eneste point, så er det her den enkelte akademiker begrænser sig. Om end hun havde lyst til at bidrage mere bredt.

Det store spørgsmål er om de kommende generationer har et markant anderledes forhold til formidling – ganske enkelt ikke prioritere den afgørende og helt nødvendige folkeoplysning. Eller er det et tvetydigt politisk pålæg, at den folkelige formidling er ligegyldig i det samlede billede.

Tidens ensidige fokus på det, der internationalt kan måles og vejes, er ikke simpelthen nok i en folkelig sammenhæng.

Det er altså en fremadrettet politisk opgave at sikre, at der kontinuerligt foregår en samtale mellem forskere og det omgivende samfund.

Og i denne sammenhæng handler det især om, hvordan politikerne og offentligheden bliver bekendt med og får indflydelse på forskningsdiscipliner, som kan være etisk problematiske.

Videre har vi alle vel en legitim ret til at få at vide, hvordan forskningsmidlerne bliver anvendt.

Fra folkeoplysningens side skal den akademiske verden selvfølgelig (også) beskæftige sig med den formidling, som bidrager til sammenhængskraft og dannelse bredt i vort samfund.

Derfor bliver vi nødt til at blive bedre til at tælle mere med. Og til at forstå, at det ikke er alt det, der tæller, der kan tælles.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>